Välkommen

Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation som exempelvis lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar genom att anordna workshops och konferenser, samt sprider information genom denna webbplats. Institutet för rättsinformatik fungerar som stiftelsen kansli och Peter Wahlgren är stiftelsens ordförande.

Aktuellt