Välkommen

Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation som exempelvis lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar genom att anordna workshops och konferenser, samt sprider information genom denna webbplats. Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet fungerar som stiftelsens kansli och Jenny Eriksson Lundström är dess ordförande.

Aktuellt

  • Nästa styrelsemöte tisdag 7 december 2021