Välkommen

Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation som exempelvis lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar genom att anordna workshops och konferenser, samt sprider information genom denna webbplats. Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet fungerar som stiftelsens kansli och Stanley Greenstein är dess ordförande.

Aktuellt

  • Nästa styrelsemöte tisdag 29 augusti 2023
  • Konferens 14 november 2023