Kvalitetskrav

Stiftelsen för rättsinformation har samlat synpunkter på användares krav när det gäller juridiska databaser och efter analyser formulerat följande kvalitetskrav.

Kravlistan inleds med en definition av juridisk databas.

Vad är en juridisk databas?
En juridisk databas är en elektroniskt lagrad samling med uppgifter om rättskällor och anknytande information, som är avsedd att användas i juridisk yrkesverksamhet, vare sig det sker via datanät, CD eller på annat sätt.

Krav 1: Att få veta vem som står bakom
Användaren skall enkelt kunna få upplysning om vem som tillhandahåller produkten eller tjänsten samt namn, adress och andra uppgifter som behövs för kontakt.

Krav 2: Att få veta vad databasen innehåller
Användaren skall enkelt kunna få en överblick över produktens eller tjänstens innehåll och utformning. Om länkning förekommer till externt material, skall tydlig information lämnas om vart sådan länkning sker.

Krav 3: Att få veta hur databaserna uppdateras
Det skall framgå hur uppdaterad informationen är, dvs. när senaste uppdatering ägde rum och fram till vilket datum de gjorda uppdateringarna sträcker sig.

Krav 4: Att få veta villkoren för användning av informationen
Upplysningar skall lämnas om vilka regler som gäller för tillgång till och användning av informationen, t.ex. beträffande möjligheter att kopiera och vidareanvända material för olika syften.

Krav 5: Att få veta hur information om användarna skyddas
Upplysningar skall lämnas om hur information om användarens identitet och sökningar skyddas och för vilka syften sådan information sparas och används.

%d bloggare gillar detta: