Konferenser

Kommande konferenser och workshops

Konferens 2017 – Juridik Etik Teknik

Obs! Konferensens platser är i nuläget fyllda men möjlighet finns att fler plaster blir tillgängliga så tveka inte, skriv upp dig på reservlistan idag! För att skriva upp dig på reservlistan eller vid eventuella frågor mejla anna.henriksson@im.uu.se.

Torsdagen den 16 november 2017 anordnar Stiftelsen för Rättsinformation sin årliga konferens.

Plats: Sveriges Advokatsamfund, Laboratoriegatan 4, Stockholm
Tid: 09.00-17.00
Registrering från 09.00

Konferensen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer och andra intresserade men antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig till konferensen. OSA: 6 november 2017.

Vid frågor eller eventuella förhinder kontakta anna.henriksson@im.uu.se

Årets konferens kretsar kring temat relationen mellan juridik, etik och teknik, speciellt i ett framtidsorienterat perspektiv. AI, Big data, IoT och algoritmer får en allt större betydelse på allt fler områden. Relationerna mellan juridiken och tekniken är sedan länge uppmärksammade och behandlade, men hur är det med den etiska aspekten? Hur balansera effektivitet, rättssäkerhet, med politisk och social acceptans?

Program och inbjudan konferens 2017 – Juridik Etik Teknik (pdf)

Tidigare konferenser och workshops

2016 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Secure Digitalisation
Program och dokumentation

2016 års workshop:
Säker rättsinformation
Inbjudan

2015 års konferens:
Framtidens rättsinformation
Program och dokumentation

2015 års workshop:
Framtidens rättsinformation
Inbjudan

2014 års konferens:
Etiska aspekter – legitima rättsdatabaser
Program

2014 års workshop:
Etiska aspekter på rättsdatabaser
Inbjudan och dokumentation

2013 års konferens:
Persondataskydd – ännu en gång
Program och dokumentation

2012 års workshop:
Avancerade metoder för juridisk informationssökning
Program och dokumentation

2012 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Internationalisation of law in the digital information society
Program och dokumentation

2011 års höstkonferens:
Juridiska tjänster via webben – drivkrafter och överväganden
Program och dokumentation

2011 års workshop:
Europeisering av rättsinformation – Initiativ och effekter
Inbjudan och dokumentation

2010 års novemberkonferens:
Sociala medier som kommunikationskanal för rättsinformation
Program och dokumentation

2010 års junikonferens:
Access to information: future knowledge organisations
Program och dokumentation

2009 års konferens:
Marknaden för återanvändning av rättsinformation – vidareutnyttjande och offentlighetsuttag
Program och dokumentation

2008 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
IT Regulations and Policies – from theory into practice
Program och dokumentation

2007 års konferens:
Vad är gällande rätt? – Säkerhetskrav vid rättslig informationsförsörjning
Program och dokumentation

2006 års konferens:
Rättsinformation som arbetsredskap
Program och dokumentation

2005 års konferens:
Rättsinformation – för vem?
Program och dokumentation

2004 års workshop:
Kommunala föreskrifter
Program och dokumentation

2003 års seminarium:
E-Lag
Program och dokumentation

2002 års konferens:
Perspektiv på rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2002:102)

2002 års workshop:
Behandling av personuppgifter och rättsinformationen
Program och dokumentation

2001 års konferens:
Legal information and the internet – Experiences and Challenges
Dokumentation (SOU 2002:102)

2001 års workshop:
Kvalitetsnormer för juridiska databaser
Program och dokumentation

2000 års konferens:
Rättsinformationen under 2000-talet – Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
Dokumentation (SOU 2001:71)

1999 års seminarium:
EG-rätten och den svenska rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2000:48)

1996 och 1998 års seminarium:
Rättsinformation och IT
Dokumentation (SOU 1998:109)