Konferenser

Kommande konferenser och workshops

Konferens 2019- TBA

Konferens 2018- Digitalisera mera? Juristroll i förändring

Årets konferens ägde rum onsdagen den 14 november 2018  i Skatteverkets lokaler i Solna.

Temat behandlade hur juristens roll förändras med teknikens framväxt och under dagen fördjupade vi oss i detta intresseväckande och relevanta ämnen genom att belysa ämnet från olika ingångar och perspektiv. Några av frågorna programmet tog avstamp i var: I och med teknikens framväxt, hur påverkas juristens roll? Och hur påverkas rollen av konsekvenserna av samhällsutvecklingen i både positiv och negativ bemärkelse? Hur ser juristens roll ut i förhållande till teknikens framväxt i olika typer av organisationer?

Ann Björk, grundare av Virtual Intelligence VQ samt suppleant i stiftelsens styrelse för medlemsorganisationen VQs räkning har sammanfattat delar av dagen i denna bloggpost på VQs Legal innovation blog.

Dagens Program

Stiftelsen tackar alla medverkande för en trevlig och givande konferensdag och hoppas på återseende på konferensen 2019!

För kontakt och frågor: Kontakta kanslist Anna Henriksson på anna.henriksson@im.uu.se

Tidigare konferenser och workshops

2018 års workshop:
Med stiftelsen in i framtiden
Inbjudan

2017 års konferens:
Juridik Etik Teknik
Program och inbjudan

2017 års workshop:
Stiftelsen för rättsinformation i framtiden- särskilt de närmaste åren! 
Inbjudan

2016 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Secure Digitalisation
Program och dokumentation

2016 års workshop:
Säker rättsinformation
Inbjudan

2015 års konferens:
Framtidens rättsinformation
Program och dokumentation

2015 års workshop:
Framtidens rättsinformation
Inbjudan

2014 års konferens:
Etiska aspekter – legitima rättsdatabaser
Program

2014 års workshop:
Etiska aspekter på rättsdatabaser
Inbjudan och dokumentation

2013 års konferens:
Persondataskydd – ännu en gång
Program och dokumentation

2012 års workshop:
Avancerade metoder för juridisk informationssökning
Program och dokumentation

2012 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Internationalisation of law in the digital information society
Program och dokumentation

2011 års höstkonferens:
Juridiska tjänster via webben – drivkrafter och överväganden
Program och dokumentation

2011 års workshop:
Europeisering av rättsinformation – Initiativ och effekter
Inbjudan och dokumentation

2010 års novemberkonferens:
Sociala medier som kommunikationskanal för rättsinformation
Program och dokumentation

2010 års junikonferens:
Access to information: future knowledge organisations
Program och dokumentation

2009 års konferens:
Marknaden för återanvändning av rättsinformation – vidareutnyttjande och offentlighetsuttag
Program och dokumentation

2008 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
IT Regulations and Policies – from theory into practice
Program och dokumentation

2007 års konferens:
Vad är gällande rätt? – Säkerhetskrav vid rättslig informationsförsörjning
Program och dokumentation

2006 års konferens:
Rättsinformation som arbetsredskap
Program och dokumentation

2005 års konferens:
Rättsinformation – för vem?
Program och dokumentation

2004 års workshop:
Kommunala föreskrifter
Program och dokumentation

2003 års seminarium:
E-Lag
Program och dokumentation

2002 års konferens:
Perspektiv på rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2002:102)

2002 års workshop:
Behandling av personuppgifter och rättsinformationen
Program och dokumentation

2001 års konferens:
Legal information and the internet – Experiences and Challenges
Dokumentation (SOU 2002:102)

2001 års workshop:
Kvalitetsnormer för juridiska databaser
Program och dokumentation

2000 års konferens:
Rättsinformationen under 2000-talet – Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
Dokumentation (SOU 2001:71)

1999 års seminarium:
EG-rätten och den svenska rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2000:48)

1996 och 1998 års seminarium:
Rättsinformation och IT
Dokumentation (SOU 1998:109)