Konferenser

Kommande konferenser och workshops

Konferens 2021

Tillgängliggörande av rättsinformation genom kraftfulla språkmodeller

Torsdag 11/11 kl 09-16.30

Hörsalen, Kungliga Biblioteket, Humlegårdsgatan 26

Konferensen tar avstamp i rättsinformationen, den nya tekniken, specifikt kraftfulla språkmodeller, och digitaliseringens inverkan och användning på densamma.
Genom inspel från och panelsamtal med experter inom såväl juridikens, etikens och teknikens områden blickar vi framåt i den alltmer automatiserade och digitala
vardagen där inspel rörande såväl etik som teknik relateras till rättsinformationen och dess utmaningar, möjligheter och hinder i det framtida Sverige.

OBS! Kungliga bibliotekets entré öppnar kl.9 och du kommer in till konferensen den vägen. Det finns en garderob till höger om entrén där alla deltagare behöver
hänga av sig ytterkläder, väskor större än A5-formatet, datorfodral, mat och dryck. Du får ta med dator (ej fodral), material som behövs, värdesaker etc. och KB
erbjuder en genomskinlig plastpåse att bära detta i. Det finns ett bord utanför garderoben där du kan stå och packa om. Dörren till garderoben öppnas med en
kod och fråga oss arrangörer om koden om du behöver gå tidigare.

För anmälan av intresse för deltagande se länk nedan. OSA fredag 5/11.
Begränsat antal platser och anmälan kan komma att stänga tidigare om platserna
fylls innan.

Varmt välkommen!

Anmälan

Program

Tidigare konferenser och workshops

2021 års workshop
Möjligheter och risker med ny teknik för hantering av rättsinformation
utifrån KBs språkmodeller
Inbjudan & Program

2020 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Law in the Era of Artificial Intelligence
Program och dokumentation

2020 års workshop:
Nationella läkemedelslistan som ”öppet API”
Föredrag i samarrangemang med Svenska föreningen för IT & Juridik.
Inbjudan

2019 års konferens:
Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid
Program

2019 års workshop:
Hur välja e-underskrifter?
Program
Samarrangemang med Svenska föreningen för IT & Juridik.

2018 års konferens:
Digitalisera mera? Juristroll i förändring
Program

Ann Björk, grundare av Virtual Intelligence VQ samt suppleant i stiftelsens styrelse för medlemsorganisationen VQs räkning har sammanfattat delar av konferensen i denna bloggpost på VQs Legal innovation blog.

2018 års workshop:
Med stiftelsen in i framtiden
Inbjudan

2017 års konferens:
Juridik Etik Teknik
Program och inbjudan

2017 års workshop:
Stiftelsen för rättsinformation i framtiden- särskilt de närmaste åren! 
Inbjudan

2016 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Secure Digitalisation
Program och dokumentation

2016 års workshop:
Säker rättsinformation
Inbjudan

2015 års konferens:
Framtidens rättsinformation
Program och dokumentation

2015 års workshop:
Framtidens rättsinformation
Inbjudan

2014 års konferens:
Etiska aspekter – legitima rättsdatabaser
Program

2014 års workshop:
Etiska aspekter på rättsdatabaser
Inbjudan och dokumentation

2013 års konferens:
Persondataskydd – ännu en gång
Program och dokumentation

2012 års workshop:
Avancerade metoder för juridisk informationssökning
Program och dokumentation

2012 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Internationalisation of law in the digital information society
Program och dokumentation

2011 års höstkonferens:
Juridiska tjänster via webben – drivkrafter och överväganden
Program och dokumentation

2011 års workshop:
Europeisering av rättsinformation – Initiativ och effekter
Inbjudan och dokumentation

2010 års novemberkonferens:
Sociala medier som kommunikationskanal för rättsinformation
Program och dokumentation

2010 års junikonferens:
Access to information: future knowledge organisations
Program och dokumentation

2009 års konferens:
Marknaden för återanvändning av rättsinformation – vidareutnyttjande och offentlighetsuttag
Program och dokumentation

2008 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
IT Regulations and Policies – from theory into practice
Program och dokumentation

2007 års konferens:
Vad är gällande rätt? – Säkerhetskrav vid rättslig informationsförsörjning
Program och dokumentation

2006 års konferens:
Rättsinformation som arbetsredskap
Program och dokumentation

2005 års konferens:
Rättsinformation – för vem?
Program och dokumentation

2004 års workshop:
Kommunala föreskrifter
Program och dokumentation

2003 års seminarium:
E-Lag
Program och dokumentation

2002 års konferens:
Perspektiv på rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2002:102)

2002 års workshop:
Behandling av personuppgifter och rättsinformationen
Program och dokumentation

2001 års konferens:
Legal information and the internet – Experiences and Challenges
Dokumentation (SOU 2002:102)

2001 års workshop:
Kvalitetsnormer för juridiska databaser
Program och dokumentation

2000 års konferens:
Rättsinformationen under 2000-talet – Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
Dokumentation (SOU 2001:71)

1999 års seminarium:
EG-rätten och den svenska rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2000:48)

1996 och 1998 års seminarium:
Rättsinformation och IT
Dokumentation (SOU 1998:109)

%d bloggare gillar detta: