Konferenser

Kommande konferenser och workshops

Konferens 2019

Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid

Inbjudan konferens 2019

Program med talarpresentationer

Konferens 26 november 2019
Plats: Kungliga Biblioteket
Humlegårdsgatan 26, Stockholm
Tid: 09.00-16.30, Jubileumsmingel 16.30-19.00

Det är i år 30 år sedan stiftelsens förordnande signerades och Stiftelsen för rättsinformation skapades ”för att i rättsäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgänglig på ADB-medium och användbar för allmänheten”. Då som nu verkar stiftelsen och dess medlemsorganisationer i denna anda och i samband med årets konferens med efterföljande jubileumsmingel uppmärksamma och firar vi 30 år som aktiv aktör i att sprida rättsinformation.

Konferensens program kommer att ta avstamp i rättsinformationen och rättskällornas historia, den nya tekniken och digitaliseringens inverkan och användning på densamma. Genom inspel från och panelsamtal med experter inom såväl juridikens, etikens och teknikens områden blickar vi framåt i den alltmer automatiserade och digitala vardagen där inspel rörande såväl etik som teknik relateras till rättsinformationen och dess utmaningar, möjligheter och hinder i det framtida offentliga Sverige.

Intresse för deltagande via Anmälan Observera att konferensen är kostnadsfri men att platserna är begränsade.

Vid frågor eller funderingar, välkommen att kontakta kanslist Anna Henriksson

 

 

Tidigare konferenser och workshops

2019 års workshop:
Hur välja e-underskrifter?
Program
Samarrangemang med Svenska föreningen för IT & Juridik.

2018 års konferens:
Digitalisera mera? Juristroll i förändring
Program

Ann Björk, grundare av Virtual Intelligence VQ samt suppleant i stiftelsens styrelse för medlemsorganisationen VQs räkning har sammanfattat delar av konferensen i denna bloggpost på VQs Legal innovation blog.

2018 års workshop:
Med stiftelsen in i framtiden
Inbjudan

2017 års konferens:
Juridik Etik Teknik
Program och inbjudan

2017 års workshop:
Stiftelsen för rättsinformation i framtiden- särskilt de närmaste åren! 
Inbjudan

2016 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Secure Digitalisation
Program och dokumentation

2016 års workshop:
Säker rättsinformation
Inbjudan

2015 års konferens:
Framtidens rättsinformation
Program och dokumentation

2015 års workshop:
Framtidens rättsinformation
Inbjudan

2014 års konferens:
Etiska aspekter – legitima rättsdatabaser
Program

2014 års workshop:
Etiska aspekter på rättsdatabaser
Inbjudan och dokumentation

2013 års konferens:
Persondataskydd – ännu en gång
Program och dokumentation

2012 års workshop:
Avancerade metoder för juridisk informationssökning
Program och dokumentation

2012 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Internationalisation of law in the digital information society
Program och dokumentation

2011 års höstkonferens:
Juridiska tjänster via webben – drivkrafter och överväganden
Program och dokumentation

2011 års workshop:
Europeisering av rättsinformation – Initiativ och effekter
Inbjudan och dokumentation

2010 års novemberkonferens:
Sociala medier som kommunikationskanal för rättsinformation
Program och dokumentation

2010 års junikonferens:
Access to information: future knowledge organisations
Program och dokumentation

2009 års konferens:
Marknaden för återanvändning av rättsinformation – vidareutnyttjande och offentlighetsuttag
Program och dokumentation

2008 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
IT Regulations and Policies – from theory into practice
Program och dokumentation

2007 års konferens:
Vad är gällande rätt? – Säkerhetskrav vid rättslig informationsförsörjning
Program och dokumentation

2006 års konferens:
Rättsinformation som arbetsredskap
Program och dokumentation

2005 års konferens:
Rättsinformation – för vem?
Program och dokumentation

2004 års workshop:
Kommunala föreskrifter
Program och dokumentation

2003 års seminarium:
E-Lag
Program och dokumentation

2002 års konferens:
Perspektiv på rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2002:102)

2002 års workshop:
Behandling av personuppgifter och rättsinformationen
Program och dokumentation

2001 års konferens:
Legal information and the internet – Experiences and Challenges
Dokumentation (SOU 2002:102)

2001 års workshop:
Kvalitetsnormer för juridiska databaser
Program och dokumentation

2000 års konferens:
Rättsinformationen under 2000-talet – Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
Dokumentation (SOU 2001:71)

1999 års seminarium:
EG-rätten och den svenska rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2000:48)

1996 och 1998 års seminarium:
Rättsinformation och IT
Dokumentation (SOU 1998:109)