Konferenser

Kommande konferenser och workshops

Workshop 2021- save the date!

Årets workshop är inbokad till förmiddag onsdagen 31 augusti 2021 och kommer att hållas digitalt.
Mer information TBA.

Tidigare konferenser och workshops

2020 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Law in the Era of Artificial Intelligence
Program och dokumentation

2020 års workshop:
Nationella läkemedelslistan som ”öppet API”
Föredrag i samarrangemang med Svenska föreningen för IT & Juridik.
Inbjudan

2019 års konferens:
Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid
Program

2019 års workshop:
Hur välja e-underskrifter?
Program
Samarrangemang med Svenska föreningen för IT & Juridik.

2018 års konferens:
Digitalisera mera? Juristroll i förändring
Program

Ann Björk, grundare av Virtual Intelligence VQ samt suppleant i stiftelsens styrelse för medlemsorganisationen VQs räkning har sammanfattat delar av konferensen i denna bloggpost på VQs Legal innovation blog.

2018 års workshop:
Med stiftelsen in i framtiden
Inbjudan

2017 års konferens:
Juridik Etik Teknik
Program och inbjudan

2017 års workshop:
Stiftelsen för rättsinformation i framtiden- särskilt de närmaste åren! 
Inbjudan

2016 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Secure Digitalisation
Program och dokumentation

2016 års workshop:
Säker rättsinformation
Inbjudan

2015 års konferens:
Framtidens rättsinformation
Program och dokumentation

2015 års workshop:
Framtidens rättsinformation
Inbjudan

2014 års konferens:
Etiska aspekter – legitima rättsdatabaser
Program

2014 års workshop:
Etiska aspekter på rättsdatabaser
Inbjudan och dokumentation

2013 års konferens:
Persondataskydd – ännu en gång
Program och dokumentation

2012 års workshop:
Avancerade metoder för juridisk informationssökning
Program och dokumentation

2012 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
Internationalisation of law in the digital information society
Program och dokumentation

2011 års höstkonferens:
Juridiska tjänster via webben – drivkrafter och överväganden
Program och dokumentation

2011 års workshop:
Europeisering av rättsinformation – Initiativ och effekter
Inbjudan och dokumentation

2010 års novemberkonferens:
Sociala medier som kommunikationskanal för rättsinformation
Program och dokumentation

2010 års junikonferens:
Access to information: future knowledge organisations
Program och dokumentation

2009 års konferens:
Marknaden för återanvändning av rättsinformation – vidareutnyttjande och offentlighetsuttag
Program och dokumentation

2008 års Nordiska konferensen i rättsinformatik:
IT Regulations and Policies – from theory into practice
Program och dokumentation

2007 års konferens:
Vad är gällande rätt? – Säkerhetskrav vid rättslig informationsförsörjning
Program och dokumentation

2006 års konferens:
Rättsinformation som arbetsredskap
Program och dokumentation

2005 års konferens:
Rättsinformation – för vem?
Program och dokumentation

2004 års workshop:
Kommunala föreskrifter
Program och dokumentation

2003 års seminarium:
E-Lag
Program och dokumentation

2002 års konferens:
Perspektiv på rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2002:102)

2002 års workshop:
Behandling av personuppgifter och rättsinformationen
Program och dokumentation

2001 års konferens:
Legal information and the internet – Experiences and Challenges
Dokumentation (SOU 2002:102)

2001 års workshop:
Kvalitetsnormer för juridiska databaser
Program och dokumentation

2000 års konferens:
Rättsinformationen under 2000-talet – Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy
Dokumentation (SOU 2001:71)

1999 års seminarium:
EG-rätten och den svenska rättsinformationen
Dokumentation (SOU 2000:48)

1996 och 1998 års seminarium:
Rättsinformation och IT
Dokumentation (SOU 1998:109)