Uppdrag

Stiftelsen skall i rättssäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgängligt på ADB-medium och användbar för allmänheten genom att verka för:

  1. överföring av rättsinformation till ADB-medium eller annat tekniskt medium
  2. samordning och standardisering av rättsinformation
  3. diskussion, forskning och utbildning kring frågor om spridning och användning av rättsinformation som överförts till tekniskt medium.
%d bloggare gillar detta: