Organisation

Organisationerna nedan är företrädda i stiftelsen genom följande styrelseledamöter:

Bisnode Sverige 
Marie Sahlsten (ordinarie)
Erica Olivius (suppleant)

Datainspektionen
Hans-Olof Lindblom (ordinarie)
Kristina Svahn Starrsjö (suppleant)

Domstolsverket
Heléne Lundgren (ordinarie)
Amanda Rörby (suppleant)

FAR
David Nylund (ordinarie)
Stefan Öhman (suppleant)

Försäkringskassan
Jaan Entson (ordinarie)
Hélène Runsten (suppleant)

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Andreas Hamfelt (ordinarie)
Mats Edenius (suppleant)

Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Peter Wahlgren (ordinarie)
Stanley Greenstein (suppleant)

Karnov Group Sweden AB
Mats Finnberg (ordinarie)
Johanna Wallnäs (suppleant)

Kungliga biblioteket
Jerker Rydén (ordinarie)
Peter Krantz (suppleant)

LO – TCO Rättsskydd AB
Erik Grahn (ordinarie)
Angelin Olsson de Groat (suppleant)

Wolters Kluwer Sverige AB
Petter Envall (ordinarie)
Marcus Lindahl Björkdahl (suppleant)

Regeringskansliet
Signe Öhman (ordinarie)
Pontus Hederberg (suppleant)

Riksarkivet
Efwa Westre Stövander (ordinarie)
Vakant (suppleant)

Riksdagsförvaltningen
Lars Seger (ordinarie)
Lars Franzén (suppleant)

Skatteverket
Maria Östgren (ordinarie)
Gunilla Berg (suppleant)

Sveriges kommuner och landsting
Staffan Wikell (ordinarie)
Per Henningsson (suppleant)

Svenskt Näringsliv
Tommy Svensson (ordinarie)

Sveriges Advokatsamfund
Peter Danowsky (ordinarie)
Agne Lindberg (suppleant)

Virtual Intelligence VQ AB
Helena Hallgarn (ordinarie)
Ann Björk (suppleant)