Organisation

Organisationerna nedan är företrädda i stiftelsen genom följande styrelseledamöter:

Bisnode Sverige 
Marie Sahlsten (ordinarie)
Erica Olivius (suppleant)

Datainspektionen
Malin Blixt (ordinarie)
Johan Ma  (suppleant)

Domstolsverket
Cima Ghaderi (ordinarie)
Hanna Bergendahl (suppleant)

FAR
David Nylund (ordinarie)
Stefan Öhman (suppleant)

Försäkringskassan
Jaan Entson (ordinarie)
Daniel Eriksson (suppleant)

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Jenny Eriksson Lundström (ordinarie)
Andreas Hamfelt (suppleant)

Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Peter Wahlgren (ordinarie)
Stanley Greenstein (suppleant)

Kungliga biblioteket
Jerker Rydén (ordinarie)
Vakant (suppleant)

LO – TCO Rättsskydd AB
Vakant (ordinarie)
Robert Sjunnebo (suppleant)

Norstedts Juridik
Love Ingvar (ordinarie)
Vakant (suppleant)

Regeringskansliet
Vakant (ordinarie)
Pontus Hederberg (suppleant)

Riksarkivet
Efwa Westre Stövander (ordinarie)
Desirée Veschetti Holmgren (suppleant)

Riksdagsförvaltningen
Alfheidur Larusdottir (ordinarie)
Joel Löfgren (suppleant)

Skatteverket
Frida Alsterlund (ordinarie)
Gunnar Svensson (suppleant)

Sveriges kommuner och regioner
Staffan Wikell (ordinarie)
Per Henningsson (suppleant)

Sveriges Advokatsamfund
Rebecca Harding (ordinarie)
Esa Kymäläinen (suppleant)

Virtual Intelligence VQ AB
Helena Hallgarn (ordinarie)
Ann Björk (suppleant)