Organisation

Organisationerna nedan är företrädda i stiftelsen genom följande styrelseledamöter:

Bisnode Sverige 
Marie Sahlsten (ordinarie)
Erica Olivius (suppleant)

Datainspektionen
Hans-Olof Lindblom (ordinarie)
Vakant  (suppleant)

Domstolsverket
Cima Ghaderi (ordinarie)
Hanna Bergendahl (suppleant)

FAR
David Nylund (ordinarie)
Stefan Öhman (suppleant)

Försäkringskassan
Jaan Entson (ordinarie)
Daniel Eriksson (suppleant)

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Jenny Eriksson Lundström (ordinarie)
Andreas Hamfelt (suppleant)

Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Peter Wahlgren (ordinarie)
Stanley Greenstein (suppleant)

Kungliga biblioteket
Jerker Rydén (ordinarie)
Vakant (suppleant)

LO – TCO Rättsskydd AB
Erik Grahn (ordinarie)
Robert Sjunnebo (suppleant)

Norstedts Juridik
Love Ingvar (ordinarie)
Vakant (suppleant)

Regeringskansliet
John Ahlberk (ordinarie)
Pontus Hederberg (suppleant)

Riksarkivet
Efwa Westre Stövander (ordinarie)
Desirée Veschetti Holmgren (suppleant)

Riksdagsförvaltningen
Alfheidur Larusdottir (ordinarie)
Joel Löfgren (suppleant)

Skatteverket
Frida Alsterlund (ordinarie)
Gunnar Svensson (suppleant)

Sveriges kommuner och landsting
Staffan Wikell (ordinarie)
Per Henningsson (suppleant)

Svenskt Näringsliv
Karl Lallerstedt (ordinarie)

Sveriges Advokatsamfund
Vakant (ordinarie)
Rebecca Harding (suppleant)

Virtual Intelligence VQ AB
Helena Hallgarn (ordinarie)
Ann Björk (suppleant)