Kontakt

Stiftelsens ordförande

Peter Wahlgren
E-post: peter.wahlgren@juridicum.su.se
Fax: 08-612 90 72

Postadress

Stiftelsen för rättsinformation
c/o Institutet för Rättsinformatik
Juridiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm