Syrelsemöte 8 december 2015

Nästa styrelsemöte äger rumden 8 december 2015.